Rewizyta ostródzian

W dniach 14-17 listopada br. z rewizytą w Wilnie bawiła drużyna młodych adeptów futbolu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Jest to szkoła o profilu sportowym, o jakiej marzy się kierownictwu klubu sportowego „Polonia” Wilno, w wizji którego takowa miała zaistnieć w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Niestety…

Przypomnijmy, że nasz piłkarski narybek w końcu czerwca miał bajeczny obóz sportowy w Ostródzie, o czym można przeczytać na portalu.

 

Gościom z Ostródy towarzyszył napięty program pobytu. W piątek rano towarzysko zagrali z kolegami wileńskiej „Polonii” na stadionie Litewskiej Federacji Piłki Nożnej, a po południu zmierzyli się siłami z miejscową drużyną „Żalgirietis” w uniwersalnej hali sportowej „Sportima”. Mówili, że takiej hali w Polsce nie widzieli. W sobotę wzięli udział w halowym turnieju w Podbrodziu, skąd wywieźli pamiątkowe medale za zdobyte III miejsce.

W międzyczasie potrafili też zwiedzić Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie, a także miejsce Jego urodzenia w Zułowie. Odbyli spacer wileńską Starówką i obejrzeli panoramę Wilna z Góry Trzykrzyskiej, a przy okazji też stadion na wzgórzu Altarii – w okresie międzywojennym boisko sportowe 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, zbudowane w 10. rocznicę istnienia pułku w 1925 roku, który od roku 1923 stacjonował na Antokolu obok kościoła św. św. Piotra i Pawła w Wilnie (patronując rozwojowi działalności sportowej i kulturalnej miasta).

A jakież to Wilno bez ośrodka handlowo-rozrywkowego „Akropolis”, gdzie tym razem też było na sportowo, bo rodacy z Macierzy wypróbowali własne umiejętności na lodowisku (niektórzy po raz pierwszy).

Przy pożegnaniu uzgodniliśmy, że była to wizyta na zwiady, a na zwiedzanie Wilna nasi przyjaciele z Ostródy zawitają, kiedy będzie ciepło.

Zdjęcia.